Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI www.hessi.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Ten dokument stanowi załącznik do Regulaminu Hurtowni Internetowej. Korzystając z usług Hurtowni Internetowej, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Hurtowni. Dokument ten określa także zasady stosowania plików „Cookies”.
 2. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że  administratorem danych osobowych Klientów Hurtowni Internetowej są Mikołaj Suchodolski, KoszalinDąbka 3A i Małgorzata Suchodolska, Koszalin, Dąbka 3A, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą Hessi S.C. Mikołaj Suchodolski Małgorzata Suchodolska z siedzibą w Koszalinie, NIP 669 255 69 68, tel. 501 379 115, email sklephessi@gmail.com
 3. Sprzedawca Hurtowni Internetowej niniejszym oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych Klientów oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
 4. Hurtownia Internetowa posiada wdrożoną Politykę Bezpieczeństwa Informacji..
 5. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (zawarcie i wykonanie umowy o pracę);

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jako pracodawcy.

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń przysługujących administratorowi.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być: banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, biura rachunkowe i kadrowe, kancelarie prawne. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.
 3. Klient ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy celem uzyskania wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Szczegółowe informacje, o prawach osoby, której dotyczą dane znajdują się w informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych przez sprzedawcę środków chroniących dane osobowe znajdują się w Polityce Bezpieczeństwa Informacji.

§ 2 Zasady prywatności

 1. Hurtownia internetowa poważnie traktuje prywatność swoich Klientów. Charakteryzuje nas szacunek dla prywatności oraz możliwie najpełniejsza i zagwarantowana wygoda z korzystania z naszej Hurtowni.
 2. Hurtownia Internetowa, zgodnie z wymogami prawa, wdrożyła wszystkie procedury niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych jej Klientów.
 3. Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie zawieść tego zaufania, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w tym jego przetwarzania, opłat, dostarczenia do Klienta.
 4. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.
 5. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Klienta/Użytkownika, niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.
 6. Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.
 7. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Klientów przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. W szczególności:
  1. Kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.
  2. Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom oraz przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Hurtowni Internetowej. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, do umożliwienia nam kontroli i sprawdzenia jak wywiązują się z powierzonych obowiązków, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje.
 8. Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.
 9. Dokładny sposób ochrony danych osobowych został zawarty w Polityce Bezpieczeństwa Informacji. Z przyczyn bezpieczeństwa, ze względu na opisane w niej procedury, jest ona do wglądu jedynie dla organów kontroli państwowej.

§ 3 Zakres i cel zbierania danych osobowych Klientów

 1. Sprzedawca przetwarza niezbędne dane osobowe Klientów w celu realizacji usług dostępnych w Hurtowni Internetowej oraz w celach księgowych i tylko takich tj. :
  1. w celu złożenia zamówienia w Hurtowni Internetowej,
  2. w celu zawarcia umowy sprzedaży, reklamacji oraz odstąpienia od umowy,
  3. wystawienia faktury VAT lub innego paragonu.
 2. Sprzedawca zbiera oraz przetwarza i przechowuje następujące dane użytkowników:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania,
  3. adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
  4. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  5. adres poczty elektronicznej (e-mail),
  6. numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),
  7. informacje o używanej przeglądarce internetowej,
  8. inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.
 3. Sprzedawca oświadcza, że podanie powyższych danych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług przez Sprzedawcę.

§ 4 Polityka „Cookies”

 1. Sprzedawca zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem z Hurtowni Internetowej przez Klienta/Użytkownika. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Klienta i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Sprzedawca wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 2. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Hurtownię Internetową i jej oferty dla potrzeb Klientów poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Hurtowni Internetowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa Hurtowni Internetowej. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do zawartości koszyka bez utraty jego parametrów, co wiązało by się z ponowną koniecznością wyboru Towarów.
 3. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies za każdym razem gdy strona Hurtowni jest odwiedzana przez przez odwiedzających w następujących celach:
  1. optymalizacji korzystania ze stron Hurtowni Internetowej;
  2. identyfikacji Usługobiorców jako w danej chwili zalogowanych w Hurtowni Internetowej i pokazywania;
  3. przystosowania, grafiki, opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości strony Hurtowni Internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy;
  4. zapamiętywania uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny, zamieszczanych danych z Formularzy Zamówienia lub podanych przez odwiedzającego danych logowania do Hurtowni Internetowej;
  5. gromadzenia i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Hurtowni Internetowej w panelu administracyjnym oraz google analytics
  6. tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach, zachowaniu, sposobie korzystania zainteresowaniach ze Strony Hurtowni Internetowej oraz zbierania danych demograficznych, a następnie udostępnianie tych list w AdWords oraz Facebook Ads.
  7. zapamiętywania wszystkich Produktów dodanych do koszyka w celu ułatwienia złożenia Zamówienia;
  8. tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych, zainteresowań, upodobań w wyborze oglądanych produktów/usług.
  9. wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Analytics.
 4. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.
 5. Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Hurtowni Internetowej do czego Klient jest w pełni uprawniony ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności Hurtowni Internetowej.
 6. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej z której aktualnie korzysta Klient.
 7. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”:
  1. Ustawienia plików cookies Internet Explorer
  2. Ustawienia plików cookies Chrome
  3. Ustawienia plików cookies Firefox
  4. Ustawienia plików cookies Opera
  5. Ustawienia plików cookies Safari
  6. Pliki cookies w Android
  7. Pliki cookies w Blackberry
  8. Pliki cookies w iOS (Safari)
  9. Pliki cookies w Windows Phone

§ 5 Prawa i obowiązki

 1. Sprzedawca ma prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Hurtowni Internetowej organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia Sprzedawcy, Klient może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania aby Sprzedawca je usunął ze swoich baz danych bądź zaprzestał je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby Sprzedawcy lub adres poczty elektronicznej bądź w inny sposób, który dostarczy/przekaże takie żądanie do Sprzedawcy.
 3. Żądanie ze strony Klienta usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Sprzedawcę może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług przez Sprzedawcę Hurtowni Internetowej bądź ich poważnym ograniczeniem.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

§ 6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa

 1. Każdy użytkownik powinien dbać o swoje własne bezpieczeństwo danych oraz o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które służą dostępowi do sieci Internet. Takie urządzenie powinno bezwzględnie posiadać program antywirusowy z aktualną regularnie uzupełnianą bazą definicji, typów i rodzajów wirusów, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej z której korzysta oraz włączoną zaporę sieciową. Użytkownik powinien sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim posiadają najnowsze i kompatybilne aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu.
 2. Dane dostępowe do usług oferowanych w sieci Internet to – np. loginy, hasła, PIN, certyfikaty elektroniczne itp., – powinny być zabezpieczone w miejscu niedostępnym dla innych i niemożliwym do włamania z poziomu sieci internetowej. Nie należy ich ujawniać lub przechowywać na urządzeniu w formie, która umożliwia nieautoryzowany dostęp i odczyt przez osoby do tego nieuprawnione.
 3. Ostrożność podczas otwierania dziwnych załączników lub klikania odnośników w wiadomościach mailowych, których się nie spodziewaliśmy np. od nieznanych nadawców, bądź z folderu spam.
 4. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych czyli narzędzi, które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję.
 5. Pliki powinny być pobierane tylko i wyłącznie z zaufanych miejsc, serwisów i stron. Nie zalecamy instalowania oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł zwłaszcza od nieznanych wydawców o niesprawdzonej opinii. Dotyczy to również urządzeń przenośnych, np. smartfonów, tabletów.
 6. Podczas używania domowej sieci bezprzewodowej Wi-Fi należy ustalić takie hasło aby było bezpieczne i trudne do złamania, nie powinno być nim żaden wzór i ciąg znaków który jest łatwy do odgadnięcia (np. nazwa ulicy, imię gospodarza, data urodzin itp.). Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.

§ 7 Korzystanie z wtyczek Social Media

 1. Wtyczki tak zwane plug-ins portali społecznościowych facebook.com i Twitter oraz innych, mogą znajdować się na naszych stronach. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez firmy Facebook Inc. i Twitter Inc.
 2. Facebook obsługiwany jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA Facebook. Aby zobaczyć wtyczki Facebook przejdź do: https://developers.facebook.com/docs/plugins
 3. Twitter obsługiwany jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Aby zobaczyć wtyczki Twittera przejdź do: https://dev.twitter.com/web/tweet-button
 4. Wtyczka przekazuje jej dostawcy jedynie informację o tym, do których z naszych stron internetowych miałeś dostęp i w jakim czasie. Jeśli podczas oglądania naszej strony bądź przebywania na niej, użytkownik jest zalogowany do swojego konta znajdującego się np. na Facebooku lub Twitterze, dostawca jest w stanie łączyć Twoje zainteresowania, preferencję informacyjne, oraz inne dane, pozyskane np. poprzez kliknięcie przycisku Lubię to czy pozostawienie komentarza, bądź wpisanie nazwy profilu w wyszukiwanych. Taka informacja również zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy.
 5. Więcej bardziej szczegółowych informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook lub Twitter i na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższych stronach:
  1. Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
  2. Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Twitter: https://twitter.com/privacy
 6. Aby uniknąć odnotowania wizyty na wybranym koncie użytkownika przez Facebook lub Twitter na naszej stronie internetowej musisz wylogować się ze swojego konta przed rozpoczęciem przeglądania naszych stron internetowych.